Chọn viết lời bình cho một đoạn trích hoặc một bài thơ ...

  • 1 Đánh giá

3. Chọn viết lời bình cho một đoạn trích hoặc một bài thơ mới ngoài chương trình Ngữ văn lớp 8 mà em biết.

Bài làm:

Bình về bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt:

Trong hành trình cuộc đời của mỗi con người có những ngày tháng, những kỷ niệm và những hình ảnh, con người không thể nào quên được. Và bài thơ "Bếp lửa" viết về những thứ vĩnh cửu ấy trong kí ức con người. Khoảng cách về không gian, thời gian và cả khoảng cách về sự văn minh, hiện địa cũng chẳng thể khiến người cháu lãng quên đi ánh sáng và hơi ấm từ bếp lửa cùng tình thương của bà. Hình ảnh bếp lửa “ấp iu nồng đượm” cùng tình thương sâu sắc của bà chính là những cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn của nhà thơ. Hình ảnh bếp lửa ấy sẽ luôn khắc khoải, luôn cháy mãi không chỉ trong lòng tác giả, trong lòng người đọc và còn trong cả những trang thơ của văn học Việt Nam.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021