Sự kết hợp các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm trong bài văn nghị luận có tác dụng gì?

  • 1 Đánh giá

k, Sự kết hợp các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm trong bài văn nghị luận có tác dụng gì?

Bài làm:

Sự kết hợp các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm trong bài văn nghị luận giúp bài cho việc trình bày các luận cứ trong văn bản được rõ ràng, cụ thể, có hiệu quả thuyết phục cao vì tác động tới cảm xúc của người nghe.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021