Vận dụng những kiến thức về từ Hán Việt, em hãy giải thích nghĩa của từ tường trình.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Vận dụng những kiến thức về từ Hán Việt, em hãy giải thích nghĩa của từ tường trình.

Bài làm:

Trường trình có nghĩa là trình bày lại rõ ràng.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021