Viết một đoạn văn khoảng 5 – 10 câu chia sẻ những ...

  • 1 Đánh giá

2. Viết một đoạn văn khoảng 5 – 10 câu chia sẻ những hiểu biết của mình về thơ mới, trong đó có sử dụng câu trần thuật, câu nghi vấn, câu phủ định.

Bài làm:

Văn học Việt Nam trải qua rất nhiều giai đoạn với vô vàn tác phẩm văn học xuất sắc ra đời, trong đó sự ra đời của thơ mới là một trong những dấu mốc quan trọng. Vậy thơ mới và thơ trung đại có những đặc điểm khác nhau như thế nào? Về nội dung, trong khi thơ trung đại chủ yếu bày tỏ nỗi lòng, chí khí đối với vua, với nước (Thi dĩ ngôn chí), nặng tính chất giáo huấn thì thơ mới lại chủ yếu thể hiện "cái tôi" cá nhân trước con người và thế giới. Về hình thức, thơ mới không mang tính quy phạm nặng nề và gò bó như thơ ca trung đại. Nhìn chung, thơ mới và thơ trung đại đều có những cách nhìn nhận khác nhau, mang hai màu sắc hoàn toàn khác nhau, phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử. Đối với thơ mới, sự ra đời của giai đoạn này như một luồng gió mới thổi vào văn học Việt Nam, mang lại những sắc thái mới, tiếng nói mới, phá bỏ mọi sự gò bó và cái tôi cá nhân được thể hiện một cách rõ ràng nhất.

+ Câu nghi vấn: Vậy thơ mới và thơ trung đại có những đặc điểm khác nhau như thế nào?

+ Câu trần thuật: Văn học Việt Nam trải qua rất nhiều giai đoạn với vô vàn tác phẩm văn học xuất sắc ra đời, trong đó sự ra đời của thơ mới là một trong những dấu mốc quan trọng.

+ Câu phủ định: Về hình thức, thơ mới không mang tính quy phạm nặng nề và gò bó như thơ ca trung đại.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021