Tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc, sai trái nào ? Tác hại của lối học đó là gì?

  • 1 Đánh giá

b) Tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc, sai trái nào ? Tác hại của lối học đó là gì?

Bài làm:

Tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc, sai trái:

  • Lối học chuộng hình thức (lối học thuộc lòng từng chữ mà không hiểu nội dung)
  • Học vì mục đích thực dụng, cầu danh lợi (học để có danh tiếng, để được trọng vọng, được nhàn nhã, nhiều lợi lộc) chứ không vì mục đích chân chính của việc học.

Tác hại của lối học ấy là : chỉ có danh mà không có thực chất, biến con người thành những kẻ hèn kém “chúa tầm thường, thần nịnh hót”. Nguy hại hơn, cách học ấy làm cho triều chính rối loạn, “nước mất, nhà tan”.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021