Chỉ ra 3 luận điểm chính mà tác giả đã trình bày trong ba đoạn của văn bản

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản Đi bộ ngao du

2. Tìm hiểu văn bản:

a) Chỉ ra 3 luận điểm chính mà tác giả đã trình bày trong ba đoạn của văn bản

Đoạn

Luận điểm

(1) Từ đầu đến “bàn chân nghỉ ngơi”

(2) Từ “Đi bộ ngao du” đến “không thể làm tốt hơn”

(3) Đoạn còn lại

Bài làm:

Đoạn

Luận điểm

(1) Từ đầu đến “bàn chân nghỉ ngơi”

Đi bộ ngao du thì ta hoàn toàn được tự do, tùy theo ý thích, không lệ thuộc ai, không lệ thuộc vào bất cứ cái gì

(2) Từ “Đi bộ ngao du” đến “không thể làm tốt hơn”

Đi bộ ngao du thì ta sẽ có dịp trau dồi kiến thức cho mình

(3) Đoạn còn lại

Đi bộ có tác dụng tốt cho sức khỏe, tinh thần

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2