Mỗi mục đích nói có thể được thực hiện bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Cho ví dụ cụ thể theo mẫu:

  • 1 Đánh giá

3. Mỗi mục đích nói có thể được thực hiện bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Cho ví dụ cụ thể theo mẫu:

Mục đích nói

Cách thực hiện

Gián tiếp

Trực tiếp

Chào

Ông đi làm về ạ?

Cháu chào ông ạ!

Bộc lộ cảm xúc

Cầu khiến

Hứa hẹn

Bài làm:

Mục đích nói

Cách thực hiện

Gián tiếp

Trực tiếp

Chào

Ông đi làm về ạ?

Cháu chào ông ạ!

Bộc lộ cảm xúc

Mình được giải nhất thật sao?

Ôi mình được giải nhất này!

Cầu khiến

Anh có thể tắt thuốc lá đi được không?

Anh tắt thuốc lá đi!

Hứa hẹn

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021