Câu thơ thứ ba tạo nên bước chuyển về cảm xúc thơ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

c) Câu thơ thứ ba tạo nên bước chuyển về cảm xúc thơ như thế nào?

Bài làm:

Câu thơ thứ ba chuyển mạch cảm xúc của bài thơ từ tâm hồn khoáng đạt, giao cảm với thiên nhiên sang sự trang nghiêm, trang trọng, lớn lao của cuộc đời, sự nghiệp Cách mạng. Ý thơ từ chất thi sĩ chuyển sang chất chiến sĩ.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2