Nếu là người nhận thông báo, em thấy có khó khăn gì khi thực hiện thông báo sau:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Nếu là người nhận thông báo, em thấy có khó khăn gì khi thực hiện thông báo sau:

(Đọc thông báo trang 96 – SGK)

Bài làm:

Nếu là người nhận thông báo, em sẽ khó khăn trong việc xác định thời gian xuất phát cụ thể là khi nào cũng như địa điểm tập trung là ở đâu.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021