Nêu các phương pháp để thuyết minh sự vật.

  • 1 Đánh giá

h, Nêu các phương pháp để thuyết minh sự vật.

Bài làm:

Để thuyết minh sự vật, có rất nhiều phương pháp kết hợp như: nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, dùng số liệu so sánh, đối chiếu, phân tích, phân loại, nêu ví dụ,…

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021