Khi viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm cần chú ý những gì?

  • 1 Đánh giá

d, Khi viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm cần chú ý những gì?

Bài làm:

Khi viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm cần chú ý:

  • Yếu tố tự sự là chính, cần lập dàn ý theo nội dung tự sự, khi viết phải luôn bám sát dàn ý đó.
  • Các yếu tố miêu tả và biểu cảm chỉ có ý nghĩa bổ trợ, làm bài văn thêm sinh động, tránh lạm dụng một cách tùy tiện.
  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021