Kết cấu đảo ngược tình huống hai lần trong truyện Chiếc lá cuối cùng có ý nghĩa gì?

  • 1 Đánh giá

i) Kết cấu đảo ngược tình huống hai lần trong truyện Chiếc lá cuối cùng có ý nghĩa gì?

Bài làm:

Kết cấu đảo ngược tình huống hai lần trong chuyện Chiếc lá cuối cùng là một sáng tạo đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện của tác giả. Nghệ thuật đảo ngược là yếu tố giúp tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn và gây hứng thú, tạo yếu tố bất ngờ cho độc giả.

  • 278 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021