Em hãy nhận xét về cách lập luận thể hiện trong văn bản.

  • 1 Đánh giá

g) Em hãy nhận xét về cách lập luận thể hiện trong văn bản.

Bài làm:

Cách lập luận trong văn bản được thể hiện một cách thống nhất, hợp lí, theo một trình tự nhất định, gắn liền với quan điểm cá nhân tác giả.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2