Cách sắp xếp các luận điểm của văn bản đã thể hiện trình tự lo-gic như thế nào?

  • 1 Đánh giá

c) Cách sắp xếp các luận điểm của văn bản đã thể hiện trình tự lo-gic như thế nào?

Bài làm:

Cách sắp xếp các luận điểm của văn bản rất thống nhất, logic và hợp lý. Hệ thống luận điểm được sắp xếp theo trình tự từ yếu tố chính đến yếu tố phụ, yếu tố quan trọng nhất được đưa lên đầu.

Trình tự sắp xếp này cũng được sắp xếp theo lí do của cá nhân tác giả. Thuở nhỏ ông phải đi làm thuê cho chủ xưởng để kiếm sống, bị hành hạ, không có tự do, vậy nên ông luôn khát khao mãnh liệt có được sự tự do hàng đầu. Tiếp đến, cuộc đời ông chỉ được đi học vài năm, vì thế ông mong được học hỏi, trau dồi kiến thức.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021