Luận điểm là gì ? Khoanh tròn chữ cái trước phương án đúng.

  • 1 Đánh giá

4. Luyện tập về luận điểm

a) Luận điểm là gì ? Khoanh tròn chữ cái trước phương án đúng.

A – Là vấn đề được đưa ra giải quyết trong bài văn nghị luận.

B – Là một phần của vấn đề được giải quyết trong bài văn nghị luận.

C – Là những tư tưởng, quan điểm mà người viết (nói) đưa ra trong bài văn nghị luận.

D – Là tư tưởng, quan điểm chính được trích dẫn trong bài văn nghị luận.

b) Những nhận xét sau nêu lên yêu cầu của luận điểm. Khoanh tròn vào ô D (đúng) hoặc S (sai) với mỗi nhận xét sau :

Nhận xét

Đúng

(Đ)

Sai

(S)

(1) Luận điểm cần chính xác, rõ ràng.

Đ

S

(2) Luận điểm phải phù hợp hoặc làm sáng tỏ được vấn đề cần nghị luận.

Đ

S

(3) Giữa các luận điểm phải vừa có sự liên kết, vừa có sự phân biệt để tránh trùng lặp.

Đ

S

(4) Luận điểm chính được dùng làm luận điểm xuất phát của bài viết nên cần phải nêu đầu tiên.

Đ

S

(5) Các luận điểm cần sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

Đ

S

Bài làm:

a) Chọn C

b)

Nhận xét

Đúng

(Đ)

Sai

(S)

(1) Luận điểm cần chính xác, rõ ràng.

Đ

S

(2) Luận điểm phải phù hợp hoặc làm sáng tỏ được vấn đề cần nghị luận.

Đ

S

(3) Giữa các luận điểm phải vừa có sự liên kết, vừa có sự phân biệt để tránh trùng lặp.

Đ

S

(4) Luận điểm chính được dùng làm luận điểm xuất phát của bài viết nên cần phải nêu đầu tiên.

Đ

S

(5) Các luận điểm cần sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

Đ

S

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2