Xác định kiểu hành động nói thể hiện trong các trường hợp sau

  • 1 Đánh giá

c) Xác định kiểu hành động nói thể hiện trong các trường hợp sau (không xét câu đặt trong ngoặc vuông):

(1) [Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở]. Các khanh nghĩ thế nào?

(Lí Công Uẩn, Chiếu dời đô)

(2) Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à!

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

(3) Các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

(4) Ôi! Cái thuở lòng ta yêu Tổ quốc

Hạnh phúc nào không hạnh phục đầu tiên?

(Chế Lan Viên, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?)

Bài làm:

(1) [Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở]. Các khanh nghĩ thế nào?

Hỏi

(2) Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à!

Đe dọa

(3) Các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng.

Điều khiển

(4) Ôi! Cái thuở lòng ta yêu Tổ quốc

Hạnh phúc nào không hạnh phục đầu tiên?

Bộc lộ cảm xúc

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2