Vì sao văn bản cần có tính thống nhất?

  • 1 Đánh giá

3. Ôn tập phần Tập làm văn

a, Vì sao văn bản cần có tính thống nhất? Tính thống nhất của văn bản thể hiện ở những phương diện nào?

Bài làm:

- Văn bản cần có tính thống nhất để không bị lạc sang chủ đề khác

- Tính thống nhất của văn bản được thể hiện ở các phương diện: nhan đề, đề mục, quan hệ giữa các phần trong văn bản, các từ ngữ then chốt được lặp đi lặp lại.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021