Ví dụ 3: Cai lệ không để cho chị Dậu được nói hết câu...

  • 1 Đánh giá

Ví dụ 3:

Cai lệ không để cho chị Dậu được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát:

- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất!

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

(1) Chỉ ra câu nghi vấn và dấu hiệu nhận biết câu nghi vấn trong đoạn trích.

(2) Cho biết mục đích của câu nghi vấn đó.

Bài làm:

(1) Câu nghi vấn - Mày định nói cho cha mày nghe đấy à?

Dấu hiệu nhận biết: có từ để hỏi “à” và kết thúc câu bằng dấu chấm hỏi.

(2) Mục đích dùng để đe dọa.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021