Viết đoạn văn giới thiệu về một bài thơ của Bác Hồ. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 2 trong 4 kiểu câu đã học (trần thuật, cảm thán, nghi vấn, cầu khiến).

  • 1 Đánh giá

d) Viết đoạn văn giới thiệu về một bài thơ của Bác Hồ. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 2 trong 4 kiểu câu đã học (trần thuật, cảm thán, nghi vấn, cầu khiến).

Bài làm:

Bác Hồ không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước mà Người còn là một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. Một di sản văn hóa quý giá mà Bác để lại là tập thơ Nhật kí trong tù được Người sáng tác trong khoảng thời gian bị cầm tù. Trong tập thơ, Ngắm trăng là một bài thơ tiêu biểu, nổi bật cho thấy rõ tâm hồn cao đẹp, ý chí cách mạng phi thường và tài năng văn học xuất chúng của Người. Bài thơ là sự kết hợp đặc sắc giữa màu sắc cổ điển và tinh thần hiện đại. Đừng quên đọc bài thơ Ngắm trăng để biết thêm một viên ngọc quý trong kho tàng văn học dân tộc.

Câu cầu khiến: Đừng quên đọc bài thơ Ngắm trăng để biết thêm một viên ngọc quý trong kho tàng văn học dân tộc.

Các câu còn lại là câu trần thuật.

  • 209 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2