Vì sao phải tóm tắt văn bản tự sự?

  • 1 Đánh giá

b, Vì sao phải tóm tắt văn bản tự sự? Muốn tóm tắt văn bản tự sự cần phải thực hiện những bước nào?

Bài làm:

- Tóm tắt văn bản tự sự giúp người đọc nắm được ngắn gọn, nhanh chóng nội dung chính của tác phẩm tự sự được tóm tắt so với văn bản gốc.

- Muốn tóm tắt văn bản tự sự cần phải:

+ Đọc lại toàn bộ tác phẩm, nắm được ý tưởng nội dung của tác giả

+ Lựa chọn những nội dung chính cần ghi lại

+ Sắp xếp hợp lý nội dung chính theo trình tự hợp lý

+ Diễn đạt bằng lời văn của mình những nội dung đã xác định

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021