Tính chiến đấu mạnh mẽ và sâu sắc được thể hiện trong văn bản “Thuế máu” qua các yếu tố nào? Hãy chỉ ra ví dụ cụ thể.

  • 1 Đánh giá

g) Tính chiến đấu mạnh mẽ và sâu sắc được thể hiện trong văn bản “Thuế máu” qua các yếu tố nào? Hãy chỉ ra ví dụ cụ thể.

Bài làm:

Tính chiến đấu mạnh mẽ và sâu sắc được thể hiện trong văn bản “Thuế máu” qua các yếu tố:

- Nhan đề, kết cấu và bố cục của văn bản:

Ba phần của chương được kết cấu theo trình tự thời gian: trước, trong và sau khi xảy ra và kết thúc chiến tranh. Với cách sắp xếp như vậy, bộ mặt của chính quyền thực dân đã bị vạch trần một cách toàn diện, sâu sắc, qua đó cũng nói lên sự thảm thương của người dân.

- Nghệ thuật: Nghệ thuật châm biếm, đả kích tài tình của tác giả với cách lựa chọn và xây dựng một hệ thống hình ảnh sinh động, giàu tính gợi cảm và sức mạnh tố cáo.

- Ngôn từ mang màu sắc trào phúng, châm biếm sâu cay như: con yêu, bạn hiền, săn bắt vật liệu biết nói, đại bác ngấy thịt đen thịt vàng,…

- Thủ pháp đối lập, tương phản: đối lập giữa lời nói và hành động của bọn thực dân; đối lập giữa sự hi sinh và kết quả hi sinh của người dân thuộc địa,…

- Yếu tố biểu cảm: các hình ảnh, sự kiện, con số có tính xác thực được kết hợp với giọng kể mang màu sắc trào phúng làm cho đoạn trích vừa có giá trị hiện thực, vừa mang tính biểu cảm cao.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2