Ngày nay, những quan điểm của tác giả Nguyễn Thiếp thể hiện trong văn bản Bàn luận về phép học còn phù hợp không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Ngày nay, những quan điểm của tác giả Nguyễn Thiếp thể hiện trong văn bản Bàn luận về phép học còn phù hợp không? Vì sao?

Bài làm:

Bàn về phép học là tác phẩm ra đời năm 1791 những cho đến nay những quan điểm của tác giả Nguyễn Thiếp đưa ra vẫn còn nguyên giá trị. Ngày nay, chúng ta cũng cần nhận thức được rõ mục đích, vai trò của việc học đó là để làm người có đạo đức, vận dụng tri thức vào cuộc sống để góp phần xây dựng, phát triển đất nước chứ không phải để cầu danh lợi. Bằng chứng là những người học chỉ để mưu cầu danh lợi sẽ không có chỗ đứng vững vàng trong xã hội, sớm bị loại bỏ. Bên cạnh đó, phương pháp học đi đôi với hành và muốn học tốt phải học sâu, nắm được cốt lõi của vấn đề. Thực tế, nếu như học chỉ nắm được lý thuyết suông và không biết vận dụng thì việc học trở nên vô nghĩa và ngược lại, thực hành mà không có kiến thức nền tảng thì khó có thể thành công. Học càng sâu, nghiên cứu càng kỹ sẽ giúp chúng ta đạt được thành tựu trong học tập và cuộc sống.

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021