(2) Dựa vào dàn ý vừa lập, em hãy chỉ ra: - Các nội dung chính trong văn bản...

  • 2 Đánh giá

(2) Dựa vào dàn ý vừa lập, em hãy chỉ ra:

- Các nội dung chính trong văn bản.

- Trình tự trình bày của văn bản.

  • 95 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2