Soạn văn 8 bài: Luyện tập làm văn bản tường trình trang 136 sgk

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 tập 2, soạn bài Luyện tập làm văn bản tường trình sgk ngữ văn 8 tập 2, để học tốt văn 8. Bài soạn cho ta nắm được luyện tập và ứng dụng văn bản tường trình vào tình huống cụ thể. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- ÔN TẬP LÍ THUYẾT

1. Mục đích viết tường trình là gì?

2. Văn bản tường trình và văn bản báo cáo có gì giống nhau và có gì khác nhau?

3. Nêu bố cục phổ biến của văn bản tường trình. Những mục đích nào không thể thiếu trong kiểu văn bản này? Phần nội dung tuwongf trình cần nhưu thế nào?

Trả lời:

1. Mục đích của văn bản tường trình nhằm trình bày sự việc xảy ra một cách khách quan, chính xác để người có trách nhiệm giải quyết nắm được bản chất sự việc, từ đó mà có nhận xét, kết luận một cách đúng đắn.

2.

Giống nhau:đều là loại văn bản của cấp dưới gửi cấp trên.

Khác nhau ở chỗ văn bản báo cáo thường là định kì, thường lệ; còn tường trình chỉ làm khi sự việc xảy ra cần có sự trình bày một cách chính xác, khách quan để người có trách nhiệm giải quyết làm căn cứ kết luận vấn đề

3. . Các mục sau đây không thể thiếu trong văn bản tường trình :

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa).
  • Địa điểm, thời gian làm tường trình (ghi góc phải).
  • Tên văn bản (ghi chính giữa - chữ in hoa).
  • Người (cơ quan) nhân văn bản.
  • Nội dung tường trình.
  • Lời để nghị hoăc cam đoan.
  • Chữ kí và họ tên người viết.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 137 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng văn bản ở các tình huống sau:

a) Một học sinh thường đi học muộn. Cô giáo chủ nhiệm muốn bạn ấy nhận rõ khuyết điểm và thành khẩn sửa chữa. Bạn ấy đă làm bản tường trình nộp cho cô giáo.

b) Để chuẩn bị Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh, Chi đội trưởng đã viết bản tường trình.

c) Cô Tổng phụ trách Đội cần biết những công việc tập thể Chi đội đà thực hiện và những kết quả đã đạt được trong đợt thi đua vừa qua, bạn Hoa thay mặt Ban chỉ huy Chi đội viết bản tường trình nộp cho cô Tổng phụ trách.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 137 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Hãy nêu hai tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản tường trình (không lặp lại tình huống đã có trong sách giáo khoa).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 137 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Từ một tình huống cụ thể, hãy viết một văn bản tường trình.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 8 tập 2