Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng văn bản ở các tình huống sau

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 137 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng văn bản ở các tình huống sau:

a) Một học sinh thường đi học muộn. Cô giáo chủ nhiệm muốn bạn ấy nhận rõ khuyết điểm và thành khẩn sửa chữa. Bạn ấy đă làm bản tường trình nộp cho cô giáo.

b) Để chuẩn bị Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh, Chi đội trưởng đã viết bản tường trình.

c) Cô Tổng phụ trách Đội cần biết những công việc tập thể Chi đội đà thực hiện và những kết quả đã đạt được trong đợt thi đua vừa qua, bạn Hoa thay mặt Ban chỉ huy Chi đội viết bản tường trình nộp cho cô Tổng phụ trách.

Bài làm:

Tình huống (b) và (c) viết bản tường trình là sai. Hai tình huống này chí cần viết báo cáo.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021