Nếu muốn giới thiệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong thì nên sắp xếp theo thứ tự giới thiệu như thế nào

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 35 sgk ngữ văn 8 tập 2

Nếu muốn giới thiệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong thì nên sắp xếp theo thứ tự giới thiệu như thế nào?

Bài làm:

  • Nếu muốn giới thiệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong thì nên sắp xếp theo thứ tự giới thiệu như sau:
    • Giới thiệu theo trình tự nhìn từ các con phố xung quanh, đến bờ Hồ rồi đến toàn cảnh trong hồ, cuối cùng là đền Ngọc Sơn.
    • Hoặc có thể giới thiệu luôn từ phía bờ Hồ với các hàng quán như: quán kem Thủy Tạ, đến toàn cảnh Hồ cuối cùng là đến đền Ngọc Sơn.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021