Trong các cách hỏi đường dưới dây, em nên dùng những cách nào để hỏi người lớn?

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 72 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Trong các cách hỏi đường dưới dây, em nên dùng những cách nào để hỏi người lớn?

a) Bác có biết bưu điện ở đâu không ạ?

b) Bác làm ơn chỉ giúp cháu bưu điện ở đâu ạ.

c) Bưu điện ở đâu, hả bác?

d) Chỉ giùm cháu bưu điện ở đâu với!

e) Bác có thể chỉ giúp cháu bưu điện ở đâu không ạ?

Bài làm:

Em có thể dùng các cách (a),(b),(e) để hỏi người lớn

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021