Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong nhà trường hoặc ngoài xã hội mà em cho là cần viết văn bản thông báo (không lặp lại tình huống đâ học trong sách giáo khoa).

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 150 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong nhà trường hoặc ngoài xã hội mà em cho là cần viết văn bản thông báo (không lặp lại tình huống đâ học trong sách giáo khoa).

Bài làm:

VD:

  • Thông báo nghỉ Tết
  • Thông báo di chuyển dân cư giải phóng mặt bằng
  • Thông báo cắt điện giờ cao điểm
  • Nhà trường thông báo danh sách những học sinh cần bổ túc hổ sơ học sinh.
  • Nhà trường thông báo danh sách học sinh được nhận học bổng.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021