Giá trị nội dung và nghệ thuật vở kịch Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Giá trị nội dung và nghệ thuật vở kịch Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục

Bài làm:

Nội dung: Châm biếm, đả kích thói dởm đời, thích hư danh của bọn trưởng giả lỗi thời, đã dốt nát lại còn thích học đòi.

Nghệ thuật:

  • Khắc họa tài tình tính cách lố lắng của nhân vật thông qua lời nói, hành động
  • Dựng lên lớp hài kịch ngắn, với những mâu thuẫn kịch được thể hiện sinh động, hấp dẫn, gây cười
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 8 tập 2