Soan văn 8 bài: Thuế máu (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp) trang 86 sgk

 • 1 Đánh giá

Thuế máu cho ta thấy được bộ mặt dối trá, xảo biện của thực dân Pháp với những người dâm An Nam. Trong bài học này, KhoaHoc sẽ hướng dẫn chi tiết và đầy đủ cách làm các bài luyện tập. Xin mời các bạn cùng tham khảo

A. Kiến thức trọng tâm

1. Tác giả

Nguyễn Ái Quốc là một trong những tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kì hoạt động cách mạng trước năm 1945

2. Tác phẩm

 • Bản án chế độ thực dân Pháp được viết bằng tiếng Pháp, xuất bản lần đầu tại Pa-ri năm 1925, lần đầu xuất bản ở Việt Nam năm 1946.
 • Tác phẩm gồm 12 chương và phần phụ lục Gửi thanh niên Việt Nam.
 • Gía trị của tác phẩm
  • Nội dung: Tố cáo và kết án những tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân Pháp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...; Nói lên tình cảnh khốn cùng, tủi nhục của người dân nô lệ ở các xứ thuộc địa trên thế giới; vạch ra đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn để tự giải phóng, giành quyền độc lập.
  • Nghệ thuật: tư liệu phong phú, chính xác; nghệ thuật châm biếm sắc sảo; hình ảnh giàu giá trị biểu cảm; giọng điệu vừa đanh thép vừa mỉa mai chua chát.
 • Bản án chế độ thực dân Pháp đã giáng một đòn công quyết vào chủ nghĩa thực dân
 • Đoạn trích trên đây nằm trong chương 1 (Thuế máu) của Bản án chế độ thực dân Pháp

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 91 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 91 sgk Ngữ văn 8 tập 2

So sánh thái độ của các quan cai trị thực dân đối với người dân thuộc địa ở hai thời điểm : trước khi có chiến tranh và khi chiến tranh xảy ra. Số phận thảm thương của người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa được miêu tả như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 91 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Nêu rõ các thủ đoạn, mánh khóe bắt lính của bọn thực dân. Người dân thuộc địa có thực “tình nguyện” hiến dâng xương máu như lòi lẽ bịp bợm của bọn cầm quyền không ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 92 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Kết quả sự hi sinh của người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh như thế nào ? Nhận xét về cách đối xử của chính quyền thực dân đối với họ sau khi đã bóc lột hết “thuế máu” của họ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 91 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Nhận xét về trình tự bố cục các phần trong chương. Phân tích nghệ thuật châm biếm, đả kích sắc sảo, tài tình của tác giả thể hiện qua cách xây dựng hình ảnh, qua giọng điệu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 92 sgk Ngữ văn 8 tập 2

Nhận xét về yếu tố biểu cảm trong đoạn trích được đọc.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Viết đoạn văn về kết quả sự hi sinh của những người dân các nước thuộc địa được Hồ Chí Minh nhắc đến qua văn bản Thuế máu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Cảm nhận của em về tội ác của thực dân Pháp qua văn bản Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Thuế máu "(Trích Bản án chế độ thực dân Pháp)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Thuế máu"

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 8: bài Thuế máu


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 8 tập 2