Trắc nghiệm ngữ văn 8: bài Thuế máu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 8 bài Thuế máu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Trong thời gian hoạt động cách mạng ở pháp, Nguyễn Áu Quốc gắn liền với tờ báo nào?

 • A. Thanh niên
 • B. Thời đại
 • C. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ở Pháp.
 • D. Người cùng khổ

Câu 2: Nguyễn Ái Quốc là tên gọi của Chủ tích Hồ Chí Minh thời kì nào ?

 • A. Thời kì niên thiếu Bác sống ở Huế.
 • B. Thời kì Bác hoạt động cách mạng ở nước ngoài.
 • C. Thời kì Bác lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Pháp.
 • D. Thời kì Bác lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ.

Câu 3: Đoạn trích Thuế máu nằm ở chương thứ mấy của tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp ?

 • A. Chương I
 • B. Chương II
 • C. Chương III
 • D. Chương IV

Câu 4: Cách đặt tên ên chương "Thuế máu", tác giả muốn truyền tải điều gì?

 • A. Một thứ thuế được trả bằng tính mạng, bằng máu tươi.
 • B. Một thứ thuế đáng giá bằng máu của nhân dân.
 • C. Một thứ thuế đắt đỏ, được đổi bằng máu.
 • D. Nhân dân phải dùng cả nước mắt, máu xương, tính mạng của mình để đóng cho đủ những thứ thuế ấy.

Câu 5: Bản án chế độ thực dân Pháp được tác giả viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A. Tiếng Trung
 • B. Tiếng Pháp
 • C. Tiếng Việt
 • D. Tiếng Nga

Câu 6: Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp bao gồm bao nhiêu chương?

 • A. X
 • B. XII
 • C. XIV
 • D. XV

Câu 7: Nội dung của Bản án chế độ thực dân Pháp là

 • A. Tố cáo và kết án những tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân Pháp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...
 • B. Nói lên tình cảnh khốn cùng, tủi nhục của người dân nô lệ ở các xứ thuộc địa trên thế giới.
 • C. Cạch ra đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn để tự giải phóng, giành quyền độc lập.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Thủ đoạn, mánh khóe bắt lính của bọn thực dân là

 • A. Tiến hành các cuộc lùng ráp lớn về nhân lực trên toàn cõi Đông Dương, rêu rao về chế độ " tình nguyện" đi lính.
 • B. Lợi dụng việc bắt lính để nhũng lạm - tham nhũng.
 • C. Bắt những người nghèo khổ, khỏe mạnh và tống tiền con nhà giàu.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Chọn nhận xét đúng nhất về giọng điệu của tác giả thể hiện trong văn bản

 • A. buồn thảm, xót thương.
 • B. bi thương, ai oán.
 • C. Căm phẫn, tức giận
 • D. châm biếm, đả kích

Câu 10: Theo văn bản, Có bao nhiêu người dân thuộc địa đã chết trong cuộc chiến tranh phi nghĩa đó?

 • A. 70 vạn người
 • B. 9 vạn người
 • C. 10 vạn người
 • D. 8 vạn người

Câu 11: Nguyên nhân chính của việc các quan cai trị thay đổi thái độ đối với người dân thuộc địa?

 • A. Vì chính quyền thực dân muốn thay đổi chính sách cai trị mới.
 • B. Vì chính quyền thực dân muốn giúp đỡ cho những nguười dân thuộc địa có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
 • C. Vì chính quyền thực dân muốn biến những nguời dân thuộc địa thành tấm bia đỡ đạn cho chúng trong cuộc chiến tranh phi nghĩa.
 • D. Vì chính quyền thực dân muốn những nguười dân thuộc địa phải phục tùng họ tốt hơn nữa.

Câu 12: Cụm từ "cuộc chiến tranh vui tươi" mà tác giả sử dụng trong đoạn trích Thuế máu là nói đến cuộc chiế tranh nào?

 • A. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
 • B. Cuộc chiến tranh Pháp- Phổ (Đức) (1970-1971)
 • C. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
 • D. Các cuộc chiến tranh mà Pháp tiến hành để mở rộng thuộc địa
Xem đáp án

=> Kiến thức Soan văn 8 bài: Thuế máu (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp) trang 86 sgk


 • 9 lượt xem