Trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nghĩa của vị trí in đậm trong đoạn thơ sau là gì?

"Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều

Bóng dài lên đỉnh dốc cheo leo

Núi không đè nổi vai vươn tới

Lá ngụy trang reo với gió đèo..."

(Tố Hữu, Lên Tây Bắc)

 • A. Làm hiện lên vẻ đẹp và sự kì vĩ của người lính trong buổi hoàng hôn. Người lính trở thành hình ảnh trung tâm của cảnh buổi chiều trên dốc núi.
 • B. Làm hiện lên vẻ đẹp và sự kì vĩ của người lính trong buổi hoàng hôn.
 • C. Người lính trở thành hình ảnh trung tâm của cảnh buổi chiều trên dốc núi.
 • D. Làm hiện lên vẻ đẹp và sự kì vĩ của người lính trong buổi bình minh. Người lính tô điểm thêm cho cảnh buổi chiều trên dốc núi.

Câu 2: Có thể sắp xếp từ im đậm ở câu sau đây ở vị trí khác của câu được hay không?

"Gần đến ngày giỗ đầu thầy tôi, mẹ tôi ở Thanh Hoá vẫn chưa về. Trong đó nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn và những phiên chợ chính còn bán cả vàng hương nữa."

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)

 • A. Có
 • B. Không

Câu 3: Vì sao tác giả lại chọn cách sắp xếp như ở câu 2?

 • A. Được sắp xếp theo trật tự chính – phụ của công việc hàng ngày mà mẹ chú bé Hồng làm. Việc chính là bán bóng đèn được xếp lên trước, việc phụ là bán vàng hương (chỉ vào những phiên chợ chính) được xếp sau.
 • B. Được sắp xếp theo trật tự trước – sau của công việc hàng ngày mà mẹ chú bé Hồng làm. Việc làm trước là bán bóng đèn được xếp lên trước, việc làm sau là bán vàng hương (chỉ vào những phiên chợ chính) được xếp sau.
 • C. Được sắp xếp theo thứ tự quan sát của chú bé Hồng về công việc hàng ngày của mẹ. Việc được nhìn thấy trước là bán bóng đèn được xếp lên trước, việc được nhìn thấy sau là bán vàng hương (chỉ vào những phiên chợ chính) được xếp sau.
 • D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 4: Xác định tác dụng của cụm từ in đậm trong câu: "Nguyễn Tuân có một kho từ vựng hết sức phong phú mà ông đã cần cù tích luỹ. Vốn từ vựng ấy, trước Cách mạng tháng Tám, ông thường dùng để chơi ngông với đời.

(Theo Nguyễn Đăng Mạnh, Nhà văn Việt Nam hiện đại – Chân dung và phong cách)

 • A. Đặt đầu câu để tạo điểm nhấn
 • B. Liên kết câu
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai

Câu 5: Chọn câu thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

"Bỗng mấy chú Châu Chấu Ma đang nhảy nhót khoe tài quanh các nàng Cào Cào vội né về một bên. Rồi trong cửa hàng chợt thấy im lặng ồn ào (...) Người ngợm anh Bọ Ngựa này cũng bình thường thôi, nhưng chưa hiểu sao anh làm ra lối quan dạng đến thế, anh đi chân nhâc từng bức cao ngang đầu gối kiểu bước chân ngỗng, cách thức rất ta đây kẻ giờ và hách dịch."

 • A. Tôi thấy một anh Bọ Ngựa trịnh trọng tiến vào.
 • B. Tôi thấy trịnh trọng một anh Bọ Ngựa tiến vào.
 • C. Tôi thấy một anh Bọ Ngựa tiến vào một cách trịnh trọng.
 • D. Trịnh trọng tôi thấy một anh Bọ Ngựa tiến vào.

Câu 6: Các cụm từ in đậm được đặt ở đầu câu trong đoạn văn có tác dụng gì?

“Một thời đại vừa chẵn mười năm.

Trong mười năm ấy, thơ mới đã tranh đấu gắt gao với thơ cũ, một bên giành quyền sống, một bên giữ quyền sống. Trong sự thắng lợi ấy, cũng có công những người tả xung hữu đột nơi chiến trường, nhưng trước hết là công những nhà thơ mới.”

 • A. Thể hiện thứ tự trước sau của sự việc.
 • B. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.
 • C. Liên kết câu với câu khác trong văn bản.
 • D. Đảm bảo sự hài hòa về mặt ngữ âm của lười nói.

Câu 7: Trật tự từ của các cụm từ im đậm trong đoạn văn sau thể hiện điều gì?

“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Những cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.”

(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)

 • A. Thể hiện thứ tự trước sau của sự việc.
 • B. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.
 • C. Liên kết câu với câu khác trong văn bản.
 • D. Đảm bảo sự hài hòa về mặt ngữ âm của lười nói.

Câu 8: Câu nào có động từ (cụm động từ) đặt trước cụm chủ - vị ?

 • A. Nghe ngóng mãi, cụ bà mới thở dài mà rằng. (Vũ Trọng Phụng)
 • B. Một trận mưa rệp đã làm nền đá xanh nhạt lấm tấm những điểm nâu đen. (Nguyễn Tuân)
 • C. Tôi thách các thợ giỏi nhất mà làm nổi đấy. (Mô-li-e)
 • D. Còn chị, chị công tác ở đây ạ ? (Nguyễn Đình Thi)

Câu 9: Hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong câu văn sau là gì ?

"Chung quanh đang cười nói bô bô nhiều anh em công nhân mỏ than vẫn còn nguyên vẹn cái tính tình con người nông dân Thái ở quanh bản, quanh châu Quỳnh Nhai đây."

(Nguyễn Tuân)

 • A. Nhằm diễn tả những đức tình tốt đẹp của anh em công nhân mỏ than.
 • B. Nhằm nhấn mạnh nét hồn nhiên của anh em công nhân ở mỏ than.
 • C. Nhằm thể hiện tình cảm trìu mến của tác giả đối với các ah em công nhân mỏ than.
 • D. Nhằm thể hiện trình tự hành động của các anh em công nhân mỏ than.

Câu 10: Lí do của việc lựa chọn trật tự từ trong câu : “Sáu đồng bạc với ba đồng của thầy các cháu cho, ba mẹ con ăn không đủ” là gì?

 • A. Nhằm thu hút sự chú ý của người nghe (người đọc) vào cụm từ “Sáu đồng bạc với ba đồng của thầy các cháu cho ”.
 • B. Nhắm nhấn mạnh tầm quan trọng của “Sáu đồng bạc với ba đồng của thầy các cháu cho” .
 • C. Nhằm thể hiện tài năng của người nói (người viết)
 • D. Gồm A và B.

Câu 11: Hiệu quả diễn đạt của việc sắp xếp trật tự các cụm từ in đậm trong câu văn “Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập - Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương” là gì ?

 • A. Nhằm thể hiện trình tự theo thời gian của sự việc được nói đến
 • B. Nhằm thể hiện quan hệ không gian của các sự việc được nói đến.
 • C. Nhằm tạo mối liên kết giữa hai vế của câu văn.
 • D. Gồm A và C.

Câu 12: Trật tự của câu nào đảm bảo sự hài hoà về mặt ngữ âm ?

 • A. Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên. (Tố Hữu)
 • B. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. (Thạch Lam)
 • C. Chữ ông Huấn cao đẹp lắm, vuông lắm. (Nguyễn Tuân)
 • D. Tháng Tám, hồng ngọc đỏ, hồng hạc vàng, không ai không từng ăn trong tết Trung thu... (Băng Sơn)

Câu 13: Việc sắp xếp trật tự từ trong câu gạch chân ở ví dụ sau có tác dụng gì ?

…. “ Nghĩa là phải ra sức

 • A. Thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng
 • B. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật hiện tượng
 • C. Liên kết câu với các câu khác trong văn bản
 • D. Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói

Câu 14: Câu văn nào sau đây sử dụng lựa chọn trật tự từ nhằm nhấn mạnh tính chất của sự việc:

 • A. Trong vườn những chùm quả xoan lắc lư.
 • B. Tôi thấy một anh bọ ngựa trịnh trọng tiến vào.
 • C. Tôi thấy trịnh trọng tiến vào một anh bọ ngựa.
 • D. Hôm nay, trời mưa tầm tã.

Câu 15: Sự sắp xếp trật tự từ (những từ gạch chân) trong đoạn văn dưới đây là hợp lý nhất vì:

“Cây tre Việt Nam ! Cây tre . Cây tre xanh mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quí của dân tộc Việt Nam.”

 • A. Đúc kết được những phẩm chất của cây tre theo đúng trình tự miêu tả trong bài văn
 • B. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật hiện tượng
 • C. Có tác dụng liên kết câu với các câu khác trong văn bản
 • D. Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn 8 bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu( luyện tập) trang 122 sgk


 • 79 lượt xem