Trắc nghiệm ngữ văn 8: bài Bàn luận về phép học

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 8 bài Bàn luận về phép học. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Tác giả của văn bản là ai?

 • A. Nguyễn Trãi
 • B. Nguyễn Du
 • C. Nguyễn Thiếp
 • D. Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 2: Đương thời, ông được nhân dân gọi với tên hiệu nào?

 • A. Nam Sơn Phu sĩ
 • B. La Sơn Phu Tử
 • C. La Sơn Phu Sĩ
 • D. Tuyết Sơn Phu Tử

Câu 3: Văn bản được viết theo thể loại nào?

 • A. Hịch
 • B. Cáo
 • C. Chiếu
 • D. Tấu

Câu 4: Bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung được viết vào năm nào ?

 • A. 1789
 • B. 1791
 • C. 1790
 • D. 1792

Câu 5: Quan niệm của Nguyễn Thiếp về mục đích chân chính của việc học là gì ?

 • A. Học để làm người có đạo đức
 • B. Học để trở thành người có tri thức
 • C. Học để góp phần làm hưng thịnh đất nước
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng ở văn bản Bàn luận về phép học ?

 • A. Tự sự
 • B. Biểu cảm
 • C. Nghị luận
 • D. Thuyết minh

Câu 7: Bài tấu có bàn về "phép học" nào?

 • A. Học theo trình tự, từ thấp đến cao để có một cái nền kiến thức rộng.
 • B. Học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn tức là phải nắm chắc, hiểu sâu vấn đề.
 • C. Học đi đôi với hành, biến lý thuyết trên sách vở thành hành động trong thực tiễn.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Nhận định nào sau đây nói đúng nhất ý nghĩa của câu “ Người ta đua nhau lối học hình thức cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường” ?

 • A. Phê phán lối học sách vở, không gắn với thực tiễn.
 • B. Phê phán lối học thực dụng, hòng mưu cầu danh lợi.
 • C. Phê phán lối học thụ động, bắt chước.
 • D. Phê phán lối học sai trái, không vì chính nghĩa

Câu 9: Câu nào sau đây trong đoạn trích nêu rõ vai trò của việc học?

 • A. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người , kẻ đi học là học điều ấy.
 • C. Nước Việt ta từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền.
 • B. Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo.
 • D. Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy trò trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều đều tùy đâu, tiện đấy mà đi học.

Câu 10: Ý nào nói đúng nhất trình tự lập luận của tác giả đã đưa ra trong văn bản là:

 • A. Mục đích việc học - Thực trạng việc học - Chính sách khuyến khích học - Phương pháp học.
 • B. Thực trạng việc học - Mục đích việc học - Chính sách khuyến khích học - Phương pháp học.
 • C. Phương pháp học - Thực trạng việc học - Mục đích việc học - Chính sách khuyến khích học.
 • D. Mục đích việc học - Thực trạng việc học - Phương pháp học - Chính sách khuyến khích học.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn 8 bài: Bàn luận về phép học (Luận học pháp) trang 76 sgk


 • 61 lượt xem