Trắc nghiệm ngữ văn 8: bài Bài toán dân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 8 bài Bài toán dân số. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Nguyên nhân chính của sự gia tăng dân số là gì?

 • A. Do khả năng sinh con của người phụ nữ là rất lớn.
 • B. Do kinh tế thấp kém.
 • C. Do không có biện pháp kế hoạch hóa gia đình.
 • D. Do con người, nhất là người phụ nữ chưa được hưởng quyền lợi giáo dục.

Câu 2: Văn bản Bài toán dân số có thể xếp vào kiểu văn bản nào?

 • A. Văn bản nhật dụng
 • B. Văn bản thuyết minh
 • C. Văn bản tự sự
 • D. Văn bản miêu tả

Câu 3: Ý nào nói đúng nhất hậu quả của sự gia tăng dân số thế giới?

 • A. Sự “tồn tại hay không tồn tại” của chính loài người.
 • B. Nền kinh tế thế giới bị giảm sút.
 • C. Mất ổn định chính trị trên toàn cầu.
 • D. Nền giáo dục của các nước nghèo nàn, lạc hậu.

Câu 4: Văn bản Bài toán dân số được viết theo phương thức nào?

 • A. Lập luận kết hợp tự sự
 • B. Lập luận kết hợp thuyết minh
 • C. Lập luận kết hợp miêu tả
 • D. Lập luận kết hợp biểu cảm

Câu 5: Nội dung của văn bản

 • A. Bài toán dân số và kế hoạch hoá gia đình đã được đặt ra từ thời cổ đại
 • B. Sự gia tăng khủng khiếp của dân số.
 • C. Lời kêu gọi loài người cần kiềm chế tăng dân số. kêu gọi loài người cần kiềm chế tốc độ gia tăng dân số.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Theo em, con đường nào là con đường tốt nhất để hạn chế gia tăng dân số?

 • A. Nâng cao dân trí, tăng cường giáo dục tuyên truyền.
 • B. Khuyến khích người dân lập gia đình muộn
 • C. Đề ra chỉ tiêu mỗi gia đình chỉ có một đến hai con
 • D. Xử phạt nặng những gia đình vi phạm chính sách kế hoạch hoá gia đình

Câu 7: Chủ để bao trùm của văn bản bài toán dân số là gì?

 • A. Thế giới đang đứng trước nguy cơ gia tăng dân số quá nhanh
 • B. Bùng nổ và gia tăng dân số quá nhanh là một hiểm họa cần báo động
 • C. Khống chế sự gia tăng dân số quá nhanh là con đường “tồn tại hay không tồn tại” của chính loài người
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Việc đưa ra những con số về tỉ lệ sinh con của phụ nữ ở một số nước ở châu Á và châu Phi em có thể rút ra kết luận gì?

 • A. Thực tế phụ nữ có thể sinh rất nhiều con
 • B. Các con số cho thấy các nước kém và chậm phát triển lại sinh con rất nhiều.
 • C. Nền kinh tế các nước còn yếu kém mà dân số lại bùng nổ rất cao, gây khó khăn cho việc cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Bài toán dân số


 • 73 lượt xem