Trắc nghiệm ngữ văn 8

Trắc nghiệm ngữ văn 8 có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách ngữ văn 8. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: Trac nghiem van 8 KhoaHoc

NGỮ VĂN 8 - TẬP 1

Trắc nghiệm bài Tôi đi học

Trắc nghiệm bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Trắc nghiệm bài Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Trắc nghiệm bài Trong lòng mẹ

Trắc nghiệm bài Trường từ vựng

Trắc nghiệm bài Bố cục của văn bản

Trắc nghiệm bài Tức nước vỡ bờ

Trắc nghiệm bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản

Trắc nghiệm bài Lão Hạc

Trắc nghiệm bài Từ tượng hình, từ tượng thanh

Trắc nghiệm bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Trắc nghiệm bài: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Trắc nghiệm bài: Tóm tắt văn bản tự sự

Trắc nghiệm bài Cô bé bán diêm

Trắc nghiệm bài: Trợ từ, thán từ

Trắc nghiệm bài: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Trắc nghiệm bài Đánh nhau với cối xay gió

Trắc nghiệm bài: Tình thái từ

Trắc nghiệm bài Chiếc lá cuối cùng

Trắc nghiệm bài Hai cây phong

Trắc nghiệm bài: Nói quá

Trắc nghiệm bài: Nói giảm nói tránh

Trắc nghiệm bài: Câu ghép

Trắc nghiệm bài: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Trắc nghiệm bài Ôn dịch, thuốc lá

Trắc nghiệm bài: Câu ghép (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài: Phương pháp thuyết minh

Trắc nghiệm bài Bài toán dân số

Trắc nghiệm bài: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Trắc nghiệm bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Trắc nghiệm bài: Dấu ngoặc kép

Trắc nghiệm bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Trắc nghiệm bài Đập đá ở Côn Lôn

Trắc nghiệm bài: Ôn luyện về dấu câu

Trắc nghiệm bài: Thuyết minh về một thể loại văn học

Trắc nghiệm bài Muốn làm thằng Cuội

Trắc nghiệm bài: Ôn tập và kiểm tra tiếng Việt

Trắc nghiệm bài Hai chữ nước nhà

NGỮ VĂN 8 - TẬP 2

Trắc nghiệm bài Nhớ rừng

Trắc nghiệm bài Ông đồ

Trắc nghiệm bài: Câu nghi vấn

Trắc nghiệm bài: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Trắc nghiệm bài Quê hương

Trắc nghiệm bài Khi con tu hú

Trắc nghiệm bài: Câu nghi vấn (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài: Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

Trắc nghiệm bài Tức cảnh Pắc Bó

Trắc nghiệm bài: Câu cầu khiến

Trắc nghiệm bài: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Trắc nghiệm bài: Ôn tập về văn bản thuyết minh

Trắc nghiệm bài Ngắm trăng

Trắc nghiệm bài Đi đường

Trắc nghiệm bài: Câu cảm thán

Trắc nghiệm bài: Câu trần thuật

Trắc nghiệm bài Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

Trắc nghiệm bài: Câu phủ định

Trắc nghiệm bài Hịch tướng sĩ

Trắc nghiệm bài: Hành động nói

Trắc nghiệm bài Nước Đại Việt ta

Trắc nghiệm bài: Hành động nói (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài: Ôn tập về luận điểm

Trắc nghiệm bài Bàn luận về phép học

Trắc nghiệm bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Trắc nghiệm bài Thuế máu

Trắc nghiệm bài: Hội thoại

Trắc nghiệm bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Trắc nghiệm bài Đi bộ ngao du

Trắc nghiệm bài: Hội thoại (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài: Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận

Trắc nghiệm bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Trắc nghiệm bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Trắc nghiệm bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

Trắc nghiệm bài: Luyện tập đưa ra các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Trắc nghiệm bài: Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)

Trắc nghiệm bài: Tổng kết phần văn

Trắc nghiệm bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

Trắc nghiệm bài: Văn bản tường trình

Trắc nghiệm bài: Văn bản thông báo

Trắc nghiệm bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài: Tổng kết phần văn ( tiếp theo)

Trắc nghiệm bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Trắc nghiệm bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8