Trắc nghiệm ngữ văn 8: bài Ngắm trăng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 8 bài Ngắm trăng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1:Bài thơ được làm theo thể thơ nào?

 • A. Thất ngôn tứ tuyệt
 • B. Thất ngôn bát cú
 • C. Ngũ ngôn
 • D. Tự do

Câu 2: Bài thơ được sáng tác bằng chữ?

 • A. chữ quốc ngữ
 • B. Chữ Hán
 • C. Chữ Nôm
 • D. Chữ Pháp

Câu 3: Tập thơ Nhật kí trong tù được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A. Trong hoàn cảnh Bác Hồ đang hoạt động cách mạng ở Pháp.
 • B. Trong hoàn cảnh Bác Hồ bị giam trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch ở Quảng Tây (Trung Quốc).
 • C. Trong thời gian Bác Hồ ở Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
 • D. Trong thời gian Bác Hồ ở Hà Nội để lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống

Câu 4: Trong những bài thơ sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài thơ nào không xuất hiện hình ảnh trăng?

 • A. Tin thắng trận
 • B. Rằm tháng giêng
 • C. Cảnh khuya
 • D. Chiều tối

Câu 5: Câu “Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?” là kiểu câu gì?

 • A. Câu trần thuật
 • B. Câu nghi vấn
 • C. Câu cầu khiến
 • D. Tất cả đều sai

Câu 6: " Minh nguyệt " có nghĩa là gì?

 • A. Trăng sáng
 • B. Trăng đẹp
 • C. Trăng soi
 • D. Ngắm trăng

Câu 7: Dòng nào nói đúng nhất hoàn cảnh ngắm trăng của Bác Hồ trong bài thơ “Ngắm trăng”?

 • A. Trong khi đang đàm đạo việc quân trên thuyền.
 • B. Trong đêm không ngủ vì lo lắng cho vận mệnh đất nước.
 • C. Trong nhà tù thiếu thốn không rượu cũng không hoa.

Câu 8: Hai câu thơ đầu giúp ta hình dung tâm trạng của người như nào?

 • A. người đang bị giam trong tù với tâm trạng lo nghĩ, thất vọng
 • B. ung dung, thả hồn mình hòa với thiên nhiên
 • C. Buồn bã khi không thể hưởng trọn vẹn niềm vui hoà mình với thiên nhiên
 • D. Có những suy tư, lo lắng cho con đường cách mạng của minh
 • D. Trên đường đi hiu quạnh từ nhà tù này sang nhà tù khác.

Câu 9: Từ "thi gia" có nghĩa là gì?

 • A. Người ngắm trăng
 • B. Người tù
 • C. Nhà thơ
 • D. Người uống rượu

Câu 10: Biện pháp nghệ thuật nào không được sử dụng trong bài thơ?

 • A. Nhân hoá
 • B. Điệp ngữ
 • C. Đối lập
 • D. Liệt kê

Câu 11: Ý nào không đúng về bài thơ Ngắm trăng?

 • Bài thơ đơn thuần tả và kể chuyệnngắm trăng
 • Bài thơ trích trong tập Nhật kí trong tù.
 • Bài thơ vừa có nghĩa đen, vừa có nghĩa bóng.
 • Nguyên bản bài thơ viết theo thể tứ tuyệt.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Ngắm trăng (Vọng nguyệt)


 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021