Trắc nghiệm ngữ văn 8: bài Đi bộ ngao du

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 8 bài Đi bộ ngao du. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Tác giả của văn bản Đi bộ ngao du là ai?

 • A. Pháp
 • B. Nhật Bản
 • C. Anh
 • D. Đức

Câu 2: Chú bé được nói đến trong Đi bộ ngao du có tên là gì ?

 • A. Ê-min
 • C. Pi-ta-go
 • C. Giôn-xi
 • D. Ê-li-sa

Câu 3: Theo tác giả, người đi bộ ngao du phải phụ thuộc vào cái gì ?

 • A. Những con ngựa.
 • B. Những con đường thuận tiện.
 • C. Gã phu trạm.
 • D. Bản thân họ.

Câu 4: Luận điểm nào được nêu trong đoạn BAcủa văn bản Đi bộ ngao du ?

 • A. Đi bộ là cách đi ngao du thú vị hơn đi bộ.
 • B. Các niềm hứng thú khác nhau mà đi bộ ngao du đem lại cho con người.
 • C. Đi bộ ngao du giúp con người có dịp trau dồi vốn kiến thức.
 • D. Đi bộ ngao du có tác dụng tốt cho sức khoẻ và tinh thần.

Câu 5: Tác giả Ru-xô đã kết hợp các phương thức biểu đạt nào trong văn bản?

 • A. Nghị luận, biểu cảm
 • C. Nghị luận, thuyết minh
 • B. Nghị luận, miêu tả
 • D. Miêu tả, biểu cảm

Câu 6: Văn bản thuộc thể loại nào?

 • A. Tuỳ bút
 • B. Kí sự
 • C. Phóng sự chính luận
 • D. Truyện ngắn

Câu 7: Nhân vật Ê-min trong đoạn trích “Đi bộ ngao du” đang ở lứa tuổi nào?

 • A. Mới được sinh ra
 • B. Đi học tiểu học
 • C. Đã trưởng thành
 • D. Đã trưởng thành và lập gia đình.

Câu 8: Luận điểm nào được nêu trong đoạn hai của văn bản Đi bộ ngao du ?

 • A. Đi bộ là cách đi ngao du thú vị hơn đi bộ.
 • B. Các niềm hứng thú khác nhau mà đi bộ ngao du đem lại cho con người.
 • C. Đi bộ ngao du giúp con người có dịp trau dồi vốn kiến thức.
 • D. Tác dụng của việc đi bộ ngao du.

Câu 9: Tác giả từng giữ vai trò trong nghề nào sau đây?

 • A. nhà văn
 • B. nhà triết học
 • C. nhà hoạt động xã hội Pháp
 • D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn 8 bài: Đi bộ ngao du trang 98 sgk


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021