Trắc nghiệm ngữ văn 8: bài Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 8 bài Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Đặc sắc nghệ thuật của văn bản là:

 • A. Lập luận chặt chẽ.
 • B. Thuyết phục người nghe bằng lý lẽ và tình cảm chân thành.
 • C. Lựa chọn ngôn ngữ có tính chất tâm tình, đối thoại.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A. Tự sự
 • B. Biểu cảm
 • C. Thuyết minh
 • D. Lập luận

Câu 3: Ý nào nói đúng nhất mục đích của thể chiếu?

 • A. Kêu gọi cổ vũ mọi người hăng hái chiến đấu tiêu diệt kẻ thù.
 • B. Miêu tả phong cảnh, kể sự việc.
 • C. Ban bố mệnh lệnh của nhà vua.
 • D. Giãi bày tình cảm của người viết.

Câu 4: Chiếu dời đô được viết vào thế kỉ nào?

 • A. thế kỉ XI
 • B. Thế kỉ X
 • C. Thế kỉ XIII
 • D. Thế kỉ XV

Câu 5: Dưới hai triều Đinh, Lê, tên kinh đô được đặt là gì ?

 • A. Huế
 • B. Cổ Loa
 • C. Thăng Long
 • D. Hoa Lư

Câu 6: Bố cục của bài Chiếu dời đô gồm mấy phần?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 7: Câu nào dưới đây diễn tả đúng nghĩa của từ "Thắng địa" trong Chiếu dời đô?

 • A. Là nơi núi non hiểm trở.
 • B. Là nơi có phong cảnh và địa thế hẹp.
 • C. Là nơi cao ráo, thoáng mát.
 • D. Là nơi có sông ngòi bao quanh.

Câu 8: Đặc điểm nào không đúng về thể loại Chiếu?

 • A. Thể văn do vua dùng đề ban bố mệnh lệnh
 • B. Chữ có thể viết bằng văn bản, văn vần hoặc văn xuôi.
 • C. Không sử dụng các biện pháp tu từ nghệ thuật
 • D. Được công bố và đón nhận một cách trang trọng

Câu 9: Lí do vì sao nhà vua quyết định rời kinh thành khỏi Hoa Lư?

 • A. Hoa Lư là vùng có địa thế hiểm trở, hợp với chiến lược phòng thủ.
 • B. đất nước đặt ra nhu cầu phát triển, cho nên đô thành phải dời chuyển ra nơi có địa thế khác.
 • C. Vì Đại La là nơi hội tụ nhiều thuận lợi cho sự phát triển của đất nước trong thời điểm hiện tại và tương lai.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 10: Phần kết luận của một bài hịch thường nên lên những vấn đề gì

 • A. Nêu ra vấn đề cần đề cập đến trong bài hịch.
 • B. Nhận định tình hình, phân tích phải trái để tạo lòng căm thù giặc cảu người nghe.
 • C. Nêu truyền thống vẻ vang trong sử sách để gây lòng tin tưởng.
 • D. Nêu chủ trương cụ thể và kêu gọi đấu tranh.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021