Soạn văn bài: Bài toán dân số

  • 1 Đánh giá

Từ câu chuyện một bài toán cổ cấp số nhân, tác giả đã đưa ra các con số buộc người đọc phải liên tưởng và suy ngẫm về sự gia tăng dân số đáng lo ngại của thế giới, nhất là ở các nước chậm phát triển. KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Văn bản Bài toán dân số trích: “Báo Giáo dục và Thời đại Chủ nhật số 28, 1995”, tác giả: Thái An
  • Xét về nội dung: Văn bản nhật dụng
  • Đất đai không sinh thêm, con người lại ngày càng nhiều lên gấp bội. Nếu không hạn chế sự gia tăng dân số thì con người sẽ tự làm hại chính mình. Từ câu chuyện một bài toán cổ cấp số nhân, tác giả đã đưa ra các con số buộc người đọc phải liên tưởng và suy ngẫm về sự gia tăng dân số đáng lo ngại của thế giới, nhất là ở các nước chậm phát triển.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 131 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Xác định bố cục của văn bản, nêu nội dung chính của mỗi phần, riêng về phần thân bài, hãy chỉ ra các ý lớn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 131 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Vấn đề chính mà tác giả muốn đặt ra trong văn bản này là gì? Điều gì đã làm cho tác giả “sáng mắt ra”?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 131 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Câu chuyện kén rể của nhà thông thái có vai trò ý nghĩa như thế nào trong việc làm nổi bật vấn đề chính mà tác giả muốn nói tới?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 132 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Việc đưa ra những con số về tỉ lệ sinh con của phụ nữ ở một số nước ở châu Á và châu Phi em có thể rút ra kết luận gì? Trong số các nước kể tên trong văn bản, nước nào thuộc châu Phi và nước nào thuộc châu Á? Bằng những hiểu biết của mình về hai châu lục đó, trước những con số tỉ lệ sinh con đã nêu, em có nhận xét gì vể sự phát triển dân số ở hai châu lục này? Có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa dân số và sự phát triển xã hội?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 132 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Văn bản này đem lại cho em những hiểu biết gì?

=> Xem hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 132 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Con đường nào là con đường tốt nhất để hạn chế gia tăng dân số?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 132 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Hãy nêu các lí do chính để trả lời câu hỏi: Vì sao sự gia tăng dân số có tầm quan trọng hết sức to lớn đối với tương lai nhân loại, nhất là đối với các dân tộc còn nghèo nàn, lạc hậu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 132 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Dựa vào số liệu về sự gia tăng dân số thê giới đã nêu trong phần Đọc thêm, hãy tính từ năm 2000 đến tháng 9/2003 xem số người trên thế giới đă tăng bao nhiêu và gấp khoảng bao nhiêu lần dân số của Việt Nam hiện nay.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

câu 1: Nêu tác hại của việc gia tăng dân số bằng một đoạn văn, trong đó có sử dụng câu cảm thán, phép nối.

=> Xem hướng dẫn giải

Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Bài toán dân số "

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Bài toán dân số "

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 8: bài Bài toán dân số


  • 14 lượt xem
Chủ đề liên quan