Soạn văn bài: Thông tin về ngày trái đất năm 2000

  • 1 Đánh giá

Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 cùng với sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ về tác hại của việc dùng bao ni lông; về lợi ích của việc giảm bớt chất thải ni lông; đã gợi cho chúng ta những việc có thể làm ngay để cải thiện môi trường sống, để bảo vệ Trái Đất; ngôi nhà chung của chúng ta. KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Ngày 22 tháng 4 hàng năm đã trở thành Ngày Trái Đất. Văn bản này được soạn thảo nhân dịp Việt Nam tham gia chương trình nói trên. Thông tin về ngày Trái Đất đã được thu hẹp, thể hiện tập trung trong chủ đề: "Một ngày không sử dụng bao bì ni lông".
  • Lời kêu gọi bình thường “Một ngày không dùng bao ni lông” được truyền đạt bằng một hình thức rất trang trọng. Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000. Điều đó, cùng với sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ về tác hại của việc dùng bao ni lông; về lợi ích của việc giảm bớt chất thải ni lông; đã gợi cho chúng ta những việc có thể làm ngay để cải thiện môi trường sống, để bảo vệ Trái Đất; ngôi nhà chung của chúng ta.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: (Trang 107 - SGK Ngữ văn 8 tập 1) Phân tích bố cục văn bản

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: (Trang 107 - SGK Ngữ văn 8 tập 1) Hãy chỉ ra nguyên nhân cơ bản khiến cho việc dùng bao ni lông có thể gây nguy hại đối với môi trường và sức khỏe con người. Ngoài nguyên nhân cơ bản, còn có những nguyên nhân nào khác?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: (Trang 107 - SGK Ngữ văn 8 tập 1) Phân tích tính thuyết phục của những kiến nghị mà văn bản đã đề xuất. Hãy chỉ ra tác dụng của từ “vì” trong việc liên kết các phần của văn bản.

=> Xem hướng dẫn giải

Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Thông tin về ngày trái đất năm 2000 "

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Thông tin về ngày trái đất năm 2000 "

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan