Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Thông tin về ngày trái đất năm 2000

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Thông tin về ngày trái đất năm 2000 "

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

Văn bản Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 đưa đến cho mỗi chúng ta sự nhìn nhận và hành xử đúng đắn hơn với môi trường sống của mình bằng cách chỉ ra những tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông, về lợi ích của việc giảm bớt chất thải ni lông và đề ra những giải pháp, hành động có thể cải thiện môi trường sống, để bảo vệ Trái đất.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Giải thích đơn giản, khách quan, rõ ràng.
  • Bố cục chặt chẽ.
  • Ngôn ngữ: chính xác, rõ ràng, chân thành... trên cơ sở khoa học khách quan, đán
  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 8 tập 1