Phân tích bố cục văn bản

  • 1 Đánh giá

Câu 1: (Trang 107 - SGK Ngữ văn 8 tập 1) Phân tích bố cục văn bản

Bài làm:

Bố cục văn bản gồm ba phần:

  • Phần một (Từ đầu đến một ngày không sử dụng bao ni lông): Nguyên nhân ra đời của thông điệp “Thông tin về ngày trái đất năm 2000”.
  • Phần hai (tiếp đến nghiêm trọng đối với môi trường): Nêu lên tác hại của việc sử dụng bao ni lông và cách giải quyết.
  • Phần ba (Mọi người hãy đến hết): Kêu gọi mọi người hãy quan tâm bảo vệ môi trường bằng hành động cụ thể.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 8 tập 1