Nếu phải trình bày về lòng thương mẹ của chú bé Hồng ở văn bản Trong lòng mẹ, em sẽ trình bày ý gì và sắp xếp chúng ra sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 27 – SGK) Nếu phải trình bày về lòng thương mẹ của chú bé Hồng ở văn bản Trong lòng mẹ, em sẽ trình bày ý gì và sắp xếp chúng ra sao?

Bài làm:

Nếu phải trình bày về lòng thương mẹ của chú bé Hồng ở văn bản Trong lòng mẹ, có thể trình bày theo trình tự sau

  • Lòng thương yêu mẹ cùa chú bé Hồng khi đối thoại với người cô.
    • Vì thương mẹ, bé Hồng ghét những hủ tục phong kiến vô lí. Nêu lên câu nói đầy căm phận với hủ tục đó.
    • Vì nỗi mong nhớ, thương yêu mẹ thường trực nên thoáng thấy bóng người trên xe kéo là bé Hồng chạy theo.
  • Lòng thương yêu mẹ của chú bé Hồng khi gặp lại mẹ. Kể lại những phút bé Hồng sung sướng được ở bên mẹ.
  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 8 tập 1