Văn bản này đem lại cho em những hiểu biết gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 132 SGK Ngữ văn 8 tập 1

Văn bản này đem lại cho em những hiểu biết gì?

Bài làm:

Văn bản này đưa đến cho chúng ta hiểu biết về tình hình gia tăng dân số trên thế giới và ở Việt Nam, để từ đó chúng ta có hành động thiết thực và cùng có trách nhiệm trong việc hạn chế gia tăng dân số. Đây là một thông điệp cấp thiết và có ý nghĩa vô cùng to lớn với toàn nhân loại.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021