Nội dung chính bài: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 8 tập 1

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Dàn ý của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm chủ yếu vẫn là dàn ý của bài văn tự sự có bố cục ba phần (Mở bài, Thân bài và Kết bài). Tuy vậy, trong từng phần, cần đưa vào các nội dung miêu tả và biểu cảm để dàn ý được hoàn chỉnh hơn.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Dàn ý của bài văn tự sự.

a. Mở bài: Thường giới thiệu sự việc, nhân vật và tình huống trong câu chuyện

b. Thân bà: Kể lại diễn biến của câu chuyện theo một trình tự nhất định. Trong khi kể, người viết thường kết hợp miêu tả sự việc, con người và thể hiện tình cảm, thái độ của mình trước sự việc và con người được miêu tả.

c. Kết bài: Thường neu kết cục và cảm nghĩ của người trong cuộc

2. Ví dụ: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ.

* Mở bài:

 • Giới thiệu về kỉ niệm đáng nhớ đó là gì? (được thầy cô khen, bị hiểu lầm, nói dối cha mẹ…)
 • Ấn tượng chung của em về kỉ niệm ấy (vui vẻ, hạnh phúc, xấu hổ…)

* Thân bài:

a. Hoàn cảnh diễn ra kỷ niệm:

 • Kỉ niệm đó diễn ra khi nào?
 • Kỉ niệm đó liên quan đến ai?

b. Diễn biến của câu chuyện:

 • Nêu mở đầu câu chuyện và diễn biến như thế nào
 • Trình bày đỉnh điểm của câu chuyện
 • Thái độ, tình cảm của nhân vật trong chuyện

c . Kết thúc câu chuyện

 • Câu chuyện kết thúc như thế nào
 • Nêu suy nghĩ và cảm nhận của bạn qua câu chuyện.

* Kết bài: Bài học em nhận ra sau kỷ niệm đó.

Back to top

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 8 tập 1