Viết một đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá

  • 2 Đánh giá

Câu 5: (Trang 103 - SGK Ngữ văn 8 tập 1) Viết một đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá.

Bài làm:

Vì đi học muộn nên Nam lao nhanh như tên lửa đến lớp cho kịp giờ học. Vừa đến lớp, cô giáo yêu cầu làm bài kiểm tra 15 phút, vì đã học bài nên Nam đọc đề và làm bài rất nhanh, chớp mắt một cái đã làm xong.


Ca dao (tham khảo)

Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo: Tơ hồng trời cho.
Đêm nằm thì gáy o o,
Chồng yêu chồng bảo: Ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo: về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rác cùng cơm.
Chồng yêu chồng bảo: Hoa thơm rắc đầu.

  • 340 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021