Đặt câu với các tình thái từ “mà, đấy, chứ lị, thôi, cơ, vậy” Đặt câu với các tình thái từ cho trước

  • 1 Đánh giá

Câu 3: (Trang 83 - SGK Ngữ văn 8 tập 1) Đặt câu với các tình thái từ “mà, đấy, chứ lị, thôi, cơ, vậy” Đặt câu với các tình thái từ cho trước.

Bài làm:

Đặt câu:

  • Em không thể đi chơi với chị, ngày mai em còn bài kiểm tra học kì !
  • Đấy! Nhắc cậu mãi mà không sửa được tính cẩu thả.
  • Tớ cũng mong được đi chơi hơn cả cậu ấy chứ lị
  • Thôi! Cậu đừng buồn nữa
  • Tớ muốn đi chơi ngay bây giờ
  • Cậu bận làm bài tập nên chúng ta đành ở nhà vậy
  • 325 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 8 tập 1