Nội dung chính bài: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Tính thống nhất về chủ đề của văn bảng". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 8 tập 1

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Chủ đề là đối tượng và vấn đề chính mà văn bản muốn biểu đạt.
 • Văn bản có tính thống nhất về chủ đề khi chỉ biểu đạt chủ đề đã xác định, không rời rạc hay lệch lạc sang chủ đề khác.
 • Để đảm bảo tính thống nhất cần xác định rõ chủ đề của văn bản, xác lập hệ thống ý cụ thể, sắp xếp và diễn dạt những ý đó cho hợp với chủ đề đã được xây dựng.
 • Để viết hoặc hiểu một văn bản cần xác định được chủ đề được thể hiện ở nhan đề, đề mục, trong quan hệ giữa các phần của văn bản hoặc các từ ngữ then chốt thường lặp đi lặp lại.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Chủ đề của văn bản

 • Chủ đề là đối tượng và vấn đề chính mà văn bản biểu đạt. ... Khi viết hoặc hiểu một văn bản cần xác định chủ đề được thể hiện ở nhan đề, quan hệ giữa các phần của văn bản và các từ ngữ thường lặp đi lập lại, các câu thể hiện chủ đề.
 • Thống nhất chủ đề văn bản: Văn bản có tính thống nhất về chủ đề khi chỉ biểu đạt chủ đề đã xác định, không rời xa hay lạc sang chủ đề khác.Văn bản phải có tính mạch lạc, có đối tượng xác định.
 • Để đảm bảo tính thống nhất cần xác định rõ chủ đề của văn bản, xác lập hệ thống ý cụ thể, sắp xếp và diễn dạt những ý đó cho hợp với chủ đề đã được xây dựng.
 • Để viết hoặc hiểu một văn bản cần xác định được chủ đề được thể hiện ở nhan đề, đề mục, trong quan hệ giữa các phần của văn bản hoặc các từ ngữ then chốt thường lặp đi lặp lại.

VD: Trong văn bản:" Tôi đi học":

Nội dung kể lạ theo dòng hồi tưởng của nhân vật Tôi về ngày đầu tiên đến trường được thể hiện ở:

 • Nhan đề của truyện:" Tôi đi học".
 • Nội dung của từng phần liên kết, thống nhất, theo dòng hồi tưởng của nhân vật:
  • Đoạn 1: Từ đầu đến “… rộn rã”: Những biến chuyển của đất trời cuối thu và hình ảnh mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên tới trường gợi cho cho Tôi nhớ lại mình cùng những kỷ niệm trong sáng.
  • Đoạn 2: tiếp theo “….trên ngọn núi”: Cảm nhận của Tôi trên con đường cùng mẹ tới trường.
  • Đoạn 3: tiếp theo “….được nghỉ cả ngày”: Cảm nhận của Tôi lúc ở sân trường.
  • Đoạn 4: phần còn lại: Cảm nhận của Tôi trong lớp học.

Back to top

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021