Tim các từ ngữ có nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của mỗi từ ngữ sau: xe cộ, kim loại, hoa quả, người họ hàng, mang.

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (Trang 11 – SGK) Tim các từ ngữ có nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của mỗi từ ngữ sau đây:
a. xe cộ
b. kim loại
c. hoa quả
d. (người) họ hàng
e. mang

Bài làm:

Các từ ngữ có nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của mỗi từ ngữ là:
a. Xe cộ: ô tô, xe máy, xe đạp…
b. Kim loại: dao, kéo, sắt, kẽm, đồng, nhôm…
c. Hoa quả: xoài, mít, na, táo, bưởi…
d. Họ hàng: chú, bác, cô, dì,mợ, thím, cậu…
e. Mang: vác, đội, cắp, xách, khiêng, gánh…

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021