Tìm ít nhất năm từ tượng hình gợi tả dáng đi của người

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 50 SGK) Tìm ít nhất năm từ tượng hình gợi tả dáng đi của người.

Bài làm:

Một số từ chỉ dáng đi của người như: lom khom, lò dò, thướt tha, ngả nghiêng, khệnh khạng...

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021